Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem wykonanym na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej Na Stoku w Kielcach.

http://www.ekoekspertyzy.pl/koncepcja-dla-osiedla-na-stoku-w-kielcach/

„Koncepcja” jest pierwszym tego typu kompleksowym opracowaniem dla całego zespołu mieszkaniowego w Kielcach. Zaprezentowane koncepcje pozwalają na etapową realizację zadań. W ramach „Koncepcji” wzięto pod uwagę: komunikację pieszą, korektę miejsc postojowych, ofertę rekreacyjno-wypoczynkową osiedla, zieleń osiedlową. Prezentowane plansze przedstawiają kolejno inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania, analizę danych oraz autorskie koncepcje.