Ekspertyzy przyrodnicze

W zakresie ekspertyzy ornitologicznych i chiropterologicznych podczas termomodernizacji budynków zapewniamy:
– usługi doświadczonych  ornitologów i chiropterologów,
– Ekspertyza chiropterologiczna dla potrzeb prac termomodernizacyjnych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
– Opinia chiropterologiczna pod termomodernizację Świętokrzyskiego Centrum Onkologii,

Monitoring chiropterologiczny i nadzór chiropterologiczny na potrzeby prac związanych z termomodernizacją budynków: Radom, Kielce, Pińczów, gm. Nowy Korczyn, gm. Gnojno, gm. Wiślica oraz na terenie woj. śląskiego,
– specjalistyczny sprzęt umożliwiający rejestrowanie i dokumentowanie śladów obecności nietoperzy i gniazdowania ptaków,
– odpowiednie uprawnienia oraz sprzęt wspinaczkowy do prac na wysokościach,
– schronienia dla zwierząt po zakończeniu prac – montaż skrzynek dla ptaków i nietoperzy
równoważący straty poniesione przez populacje tych gatunków w czasie remontu.

W zakresie zwiększenia ilości dostępnych schronień dla nietoperzy zapewniamy:
– wskazanie miejsc żerowania nietoperzy,
– montaż skrzynek potencjalnie zasiedlanych przez nietoperze,
– analizę i ocenę zasadności pod względem przyrodniczym i ekonomicznym,
– nadzór i monitoring przyrodniczy zasiedlonych miejsc.

 

 Posiadamy obszerną wiedzę w zakresie miejsc zimowania i rozrodu nietoperzy.

 

W zakresie monitoringu środowiskowego oferujemy:
– nadzór przyrodniczy,
– ekspertyzy ornitologiczne, chiropterologiczne, herpetologiczne, entomologiczne, botaniczne i mykologiczne,
– sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko,
– screening ornitologiczny i chiropterologiczny,
– monitoring przed- i porealizacyjny dla  farm wiatrowych i inwestycji liniowych,
– doradztwo w zakresie planowania inwestycji na obszarach chronionych, cennych przyrodniczo i obszarach Natura 2000,
– opinie i ekspertyzy w związku z wycinką drzew,
– ekspertyzy przyrodnicze w ramach programu rolnośrodowiskowego.