Szkolenia

Szkolenia w zakresie kompensacji przyrodniczej składają się z cyklu zamkniętych szkoleń skierowanych do pracowników inspektoratów nadzoru budowlanego, spółdzielni mieszkaniowych, firm budowlanych, urzędów administracji rządowej i samorządowej.

Szkolenia zawierają kluczowe zagadnienia:

1. „Efektywności energetyczna budynków a ochrona awifauny”
2. „Ochrona ptaków i nietoperzy podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych w budynkach”
3. „Naturalne i sztuczne miejsca schronień nietoperzy”

W zakres szkolenia wchodzą:

– zobowiązania Polski wobec Dyrektyw unijnych w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych
– możliwości finansowania modernizacji bydunków i częściowego zwrotu kosztów
– alternatywne źródła energii odnawielnej i ich potencjalny wpływ na ptaki i nietoperze
– procedury postępowania w przypadku podejmowania remontów budynków technologii z wielkiej płyty i nie tylko,
– procedury postępowania w docieplanych budynkach, zawierający opis zagrożeń ptaków w mieście,ze szczególnym naciskiem na opis konsekwencji prawnych w przypadku złamania obowiązujących przepisów o ochronie gatunków ptaków chronionych i ich siedlisk,
– idea rekompensaty w środowisku miejsc lęgowych ptaków – skąd wynika potrzeba, jakie są konsenwencje prawne nieprzestrzegania prawa w tym zakresie.